Фирма Бисайд изпълни успешно обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 4 броя индустриални ролетни врати за дебаркадерите на Касов център на БНБ в гр. София, ул. „Михаил Тенев” № 10“. Всички работи по доставката и монтажа на автоматичните ролетни врати, както и съпътстващите строително-монтажни дейности бяха приключени в срок според всички изисквания на Възложителя.