Най-горе Go to Top

Beside.BGЕлектроника и аксесоари

Електроника и аксесоари

Beninca предлага голям избор от електронни контролни блокове и системи, оборудвани с различни екстри, даващи възможност за лесен монтаж и интуитивно управление.

Предлаганата от нас електроника включва различни централи, приемници, дистанционни управления и бутони, цифрови клавиатури за охранителни системи, четци за карти, фотоклетки, сигнални лампи, селекторни ключове и др.

Сред най-иновативните решения са 4-каналните приемници с радиоконтрол за управление на автоматични системи през мобилния ви телефон (посредством обаждане или SMS), както и соларните системи, които ви правят независими от капризите на електрозахранването.

Наскоро Beninca представи ново поколение дистанционни управления от фамилията TO.GO.

Новите модели дистанционни имат доста иновационни изменения. С цел подобряване нивото на сигурност на дистанционното управление, Beninca разработи ново ARC (advanced rolling code) кодиране, което представлява еволюция на ролинг кода. ARC е по-съвършено ролинг код кодиране благодарение на дължината на предавания код (128 бита, срещу 64 на настоящите предаватели) и гарантира абсолютно ниво на безопасност. Новото кодиране прави предавателя TO.GO невъзможен за клониране и го превръща в ключов елемент от контрола на достъпа.

Променен е размерът на дистанционните и на бутоните, като се набляга на ергономичността на новите дистанционни.

Както и до сега, черната версия е за дистанционни с променлив код, бялата за дистанционни с фиксиран код.

Електронни контролни блокове и системи
Brainy Електронен контролен блок BRAINY
 • Блок за управление за 1 или 2 мотора, идеален за двукрили или за плъзгащи врати
 • Лесен за монтаж, благодарение на вградения дисплей
 • Определен брой работни логики
 • Отделни входове за свързване на енкодера към всеки мотор
 • Самоконфигуриране на работни параметри при мотори, оборудвани с енкодери
 • Оборудван е и с вграден 433.92 MHz радиоприемник с 64 кода (програмируем или ролинг код)
 • Електронна настройка на момента и времената за работа на всеки мотор
 • Отделни входове на крайни изключватели за отваряне и затваряне на всеки мотор
 • Отделни функции за забавяне при отваряне и затваряне на всеки мотор
 • Изваждаеми клемни редове
 • Вход за чувствителен ръб тип 8К2
 • Може да бъде използван също и при хидравлични двигатели
 • Възможност за визуализиране точният брой на извършени маневри
 • Парола за достъп при програмиране
Heady Електронен блок  за управление HEADY
 • Блок за управление за 1 или 2 мотора, идеален за двукрили врати
 • Лесен за монтаж, благодарение на вградения дисплей
 • Определен брой работни логики
 • Електронна настройка момента на мотора
 • Изваждаеми клемни редове
 • Оборудван е и с вграден 433.92 HMz радиоприемник с 64 кода (програмируем или ролинг код)
 • Фиксирана функция за забавяне при отваряне и затваряне
 • Програмируем вход за фотоклетки за изключване на функцията по време на отварянето
 • Предварителна настройка за допълнителна карта за серийни управления
 • Вход за пешеходна врата
 • Изход за лампа на 24 Vac, която сигнализира при отворена врата
 • Изходът за втори радиоканал позволява да бъдат управлявани други автоматики
 • Може да бъде използван също и при хидравлични двигатели
 • Възмжност за визуализиране на действителния брой маневри
 • Парола за достъп при програмиране
Matrix Контролен блок MATRIX
 • Блок за управление за 1  двигател, идеален за плъзгащи врати
 • Лесен за монтаж, благодарение на вградения дисплей
 • Многобройни работни логики
 • Електронно регулиране на момента при отваряне и затваряне
 • Забавяне на хода при отваряне и затваряне
 • Електронно спиране, което гарантира точно спиране даже и при тежки врати
 • Щепселни клеми
 • Вграден радиоприемник на 433.92 MHz, капацитета на паметта му е до 64 кода (постоянен или ролинг код)
 • Входове за крайни изключватели за отворено и затворено положение
 • Вход за програмируем таймер за управление на централизирани затваряния
 • Вход за чувствителен ръб тип 8К2
 • Брояч на цикли
Core Блок за управление CORE
 • Блок за управление за 1 мотор, идеален за плъзгащи или сгъваеми врати за хидравлични двигатели
 • Електронна настройка на момента на 4 степени
 • Опростени диагностики, благодарение на светодиодите, които показват положението на входовете
 • Автоматични и полуавтоматични работни логики
 • Изваждаеми клемни редове
 • Оборудван е и с вграден 433.92 MHz радиоприемник с памет за 64 кода (програмируем или ролинг код)
 • Входове за крайни изключватели за отворено и затворено положение
 • Програмируем вход за режим степ-бай-степ или за отваряне
 • Снабден с кутия SB
Dreamy Електронен контролен блок DREAMY
 • монофазен
 • контролен блок за 1 мотор, идеален за двигатели за ролетни прегради или хидравлични мотори
 • вграден радиоприемник с памет до 14 кода (фиксиран/скачащ код)
 • автоматични/полуавтоматични функции
 • входове за бутони степ бай степ и фотоклетка
 • фиксирани клемореди
 • регулиране на работното време и автоматично затваряне
 • изход за управление на сервизна светлина
Think Електронен контролен блок THINK
 • Блок за управление за 1 двигател на 230/400 Vac, идеален за промишлени, секционни или плъзгащи врати и за плъзгащи врати, предназначени за интензивна употреба
 • Лесен за монтаж, благодарение на вградения дисплей
 • Устройство за безопасност срещу удар, благодарение на новаторска електронна муфа
 • Многобройни работни логики
 • Щепселни клеми
 • Подготвен за поставяне на радиоприемник на куплунг
 • Входове за крайни изключватели за отворено и затворено положение
 • Вход за чувствителен ръб тип 8К2
 • Вход за пешеходно отваряне
 • Брояч на цикли
Think P Контролен блок THINK.P
 • Блок за управление за 1 двигател на 230/400 Vac, идеален за промишлени, секционни или плъзгащи врати и за плъзгащи врати, предназначени за интензивна употреба
 • Лесен за монтаж, благодарение на вградения дисплей
 • Устройство за безопасност срещу удар, благодарение на новаторска електронна муфа
 • Многобройни работни логики
 • Щепселни клеми
 • Подготвен за поставяне на радиоприемник на куплунг
 • Входове за крайни изключватели за отворено и затворено положение
 • Вход за чувствителен ръб тип 8К2
 • Вход за пешеходно отваряне
 • Брояч на цикли
 • Вградени бутони за отваряне, затваряне и стоп
Think I Блок за управление THINK.I
 • Блок за управление за 1 двигател на 230/400 Vac, идеален за промишлени, секционни или плъзгащи врати и за плъзгащи врати, предназначени за интензивна употреба
 • Лесен за монтаж, благодарение на вградения дисплей
 • Устройство за безопасност срещу удар, благодарение на новаторска електронна муфа
 • Многобройни работни логики
 • Щепселни клеми
 • Подготвен за поставяне на радиоприемник на куплунг
 • Входове за крайни изключватели за отворено и затворено положение
 • Вход за чувствителен ръб тип 8К2
 • Вход за пешеходно отваряне
 • Брояч на цикли
 • Бутони за отваряне, затваряне и стоп със самозадържане и триполюсен кюч за блокиране на вратата, които са вградени в блока за управление
 • Кутия подходяща за използване при промишлени условия; степен на защита IP65
Start Електронен контролен блок START
 • Блок за управление за 1 двигател на 230/400 Vac, идеален за промишлени секционни или плъзгащи врати и за плъзгащи врати, предназначени за интензивна употреба
 • Функция „непрекъснато натискане“
 • Неизваждаеми клемореди
 • Входове за крайни изключватели за отворено и затворено положение
 • Вход за бутон за аварийно спиране
 • Бутони за отваряне и затваряне, вградени в блока за управление
 • Изход за свързване на мигаща лампа
 • Възможност за свързване на допълнителен кондензатор за повишаване мощността при стартиране на мотора
Brainy 24 Контролен блок BRAINY24
 • 24 Vdc блок за управление за 1 или 2 мотора, идеален за двукрили или плъзгащи портали
 • Лесен за монтаж, благодарение за вградения дисплей
 • Функция предпазваща от удар с амперметричен датчик
 • Определен брой работни логики
 • Самонастройка на работни параметри
 • Отделни функции за забавяне при отваряне и затваряне на всеки мотор
 • Изваждаеми клемни редове
 • Оборудван е и с вграден 433.92 MHz радиоприемник с 64 кода (програмируем или ролинг код)
 • Изход за управление на електрическа ключалка на 12 Vac/dc
 • Входове за свързване на енкодера или на крайни изключватели за отворено и затворено положение за всеки мотор
 • Входове за бутони за режими степ-бай-степ, пешеходен и стоп
 • Вход за чувствителен ръб тип 8К2
 • Предварителна настройка за допълнителна карта за серийни управления
 • Възможност за визуализиране на действителния брой маневри
 • Парола за достъп при програмиране
 • Може да работи със соларен комплект KSUN
Heady 24 Контролен блок HEADY24
 • 24 Vdc блок за управление за 1 или 2 мотора, идеален за двукрили врати. Да се използва за мотори на 24 V от сериите BOB2124, BOB3024, BILL24
 • Лесен за монтаж, благодарение за вградения дисплей
 • Функция предпазваща от удар с амперметричен датчик
 • Лесно работещи логики и работни параметри
 • Самонастройка на работни параметри
 • Забавяне на хода при отваряне и затваряне
 • Изваждаеми клемни редове
 • Оборудван е и с вграден 433.92 MHz радиоприемник с 64 кода (програмируем или ролинг код)
 • Входове за свързване на енкодера или на крайни изключватели за отворено и затворено положение за всеки мотор
 • Входове за бутони за режими степ-бай-степ, пешеходен и стоп
 • Предварителна настройка за допълнителна карта за серийни управления
 • Възможност за визуализиране броя на извършените маневри
 • Парола за достъп при програмиране
 • Може да работи със соларен комплект KSUN
Logica 24 Електронен контролен блок LOGICA24.RI
 • Блок за управлени за тубуларни или ролетни двигатели на 24 Vdc
 • Амперметрична система против препятствие
 • Автоматични и полуавтоматични функции
 • Опростена диагностика, благодарение на светодиодите, които указват състоянието на входовете
 • Електронно регулиране скоростта и момента на мотора
 • Мек старт и функции за забавяне на хода
 • Щепселни клеми
 • Вграден радиоприемник на 433.92 MHz с капацитет на паметта до 64 кода (постоянен или ролинг код)
 • Входове за крайни изключватели за отворено и затворено положение
 • Входове за бутони степ-бай-степ, отвори, затвори и стоп
 • Вход за чувствителен ръб 8К2
 • Вход за фотоклетки, действащ при затваряне
DA Блок за управление DA.S04
 • Блок за управление за антипаркинг устройства от типа VE.SOR
 • Захранване на мотор на 24 Vdc
 • Куплунг за платка за захранване на батерии тип DA.RB
 • Възможност за управляване на до 4 бр. VE.SOR
 • Вход степ-бай-степ
Call Система CALL
 • 4-канален приемник за управляване на автоматични системи чрез мобилен телефон (SMS или обаждане) с радиоконтрол
 • Може да управлява различни видове системи като алармени системи, градинско напояване и др.
 • Системата работи с въвеждане на определен GSM номер на клиент, запомнен в паметта на SIM-картата на приемника. По този начин всеки ползвател ще бъде в състояние да управлява всички функции за които е допуснат
 • Свързването на броя на възможните потребители, настройките, асоциирани към телефонните номера (запазване/изтриване/редактиране на настройките) и запазване на ролинг код дистанционните може да бъде извършено без да имате достъп до блока за управление и не изисква наблюдаването на двигателя тъй като може да бъде направено чрез мобилен телефон
 • CALL позволява да бъде добавена функция, която може да бъде активирана с прекъснато повикване без разход към един от четирите канала. Така активирането на управление от клиента става без стойност (например отваряне на портала, включване на светодиодите, алармената система)
 • Вграденият дисплей позволява да се индивидуализира работата на всяко реле: моностабилна, бистабилна или зададена до 600 секунди
 • Ако алармената система е присъединена към един от четирите канала, CALL може да извести един предварително избран ползвател при нейното задействане
 • Алармената система може да бъде деактивирана от ползвател, който е оторизиран с достъп до тази функция през мобилен телефон
 • Входът за буферна батерия на 12 Vdc (опция) с вграденото управление за захранването гарантира работа на приемника даже ако основното захранване бъде прекъснато
Advantage Програмираща система ADVANTAGE
 • Създава индивидуална база данни за всеки управляем индивидуален приемник, съединявайки всяко дистанционно, записано в приемника с името, фамилията на собственика, бележки, тел. Номер, адрес и др.
 • Записва всички дистанционни в паметта на програматора преди да се отиде да монтаж и след това въвежда файла в приемника и стартира системата
 • Изваждане на дистанционно, което е било загубено или откраднато. В обикновения приемник паметта трябва да бъде изтрита изцяло и след това всички дистанционни да бъдат запомнени отново
 • Временно изваждане на определени дистанционни от паметта на приемника
 • Леко управление на бутона на дистанционно и канала на приемника при присъединяване към системи от многоканални приемник и дистанционни
 • Предпазва приемника с код за индивидуален достъп, за да бъдат избегнати неоторизирани влизания
 • Операции за бързо възстановяване на монтиране в случай на грешка или повреда. Ще бъде достатъчно да се презареди отново файла на приемника в програматора за да се пресъздаде виртуално идентично копие на повредения приемник
 • Съвместим с ролинг код приемници и предаватели/дистанционни
 • Сега ADVANTAGE позволява свързване на блока за управление, за редактиране на параметрите и работните логики и за управление на дистанционните
KSun Соларна система SUN SYSTEM
 • система SUN е перфектно решение за монтаж на автоматични механизми на места, където няма постоянно захранване 220V и спестява средства за изграждане на конструкции или захранваща линия
 • панел с екран позволява на двигателите да следят няколко важни параметъра като се имат предвид исторически данни и статистика през цялото време: текущи стойности на напрежението на батериите и соларния панел; текущи стойности на напрежението подавано от соларния панел и батериите; брой на дните, в които системата е била използвана; средна стойност на зарядния ток на батериите въведена в данните за консумация; съобщения за грешка, отнасящи се до случаи с презареждане на батериите; потвърждаване на състоянието за зареждане на батериите
 • към блока за управление могат да бъдат свързани до 3 соларни панела
 • могат да бъдат използвани батерии с променлив капацитет (7-50 Ah)
 • системата се контролира от блок за управление SUNNY; SUNNY изключва блока за управление на автоматиката когато тя не се използва, за да пести енергия и я включва само при получаване на сигнал или команда за задействане от бутон; благодарение на по-ниската консумация на платката при режим на изчакване системата е в състояние да осигури няколко маневри дори и в часовете на деня или в периоди, когато слънчевото греене е по-слабо
 • отделните компоненти на системата могат да бъдат доставени отделно
Аксесоари
ToGo      Предавател To.Go
 • дистанционно управление на 433.92 MHz налично както във вариант с постоянен, така и с променлив код
 • вариант с вграден транспондер
 • избор на двa или четири каналa
Apple Бутон/дистационно управление Apple
 • безжичен бутон за управление на автоматика
 • бутонът става предавател когато бъде изваден от стойката му
 • кодова система на 433.92 MHz, изключително надеждна, с над 18 милиарда комбинации
 • над 100 метра задействане при пряка видимост
 • 2 или 4 канала за управление на различни видове автоматика или лампи
 • съвместим с всички предаватели с ролинг код на 433.92 MHz
FTC Четец за карти BE.PROXY
 • четец за транспондерни устройства за външен монтаж
 • разстояние за четене 2-5 см
 Be Read Приемник BE.READ
 • двуканален приемник за четец BE.PROXY с два релейни изхода
 • синхронизиран или дву-стабилен начин на работа
 • капацитет на паметта 250 карти
 Teo Card Транспондерни устройства TEO/TEO CARD
 • във вид на карта или ключодържател
 • предназначени за четец BE.PROXY
 Be Цифрова клавиатура BE.TOUCH
 • елегантен дизайн
 • LED осветяване
 • захранване от батерия - издържа минимум 4 години при 10 набирания на ден
 • максимален брой на запаметени кодове до 254 бр.
 Be Цифрова клавиатура BE.PLAY
 • елегантен дизайн
 • осветена отвътре клавиатура за лесна употреба в тъмното
 • щампован алуминиев корпус против вандалски действия, степен на защита IP 54
 • безопасна и надеждна благодарение на голям брой възможни комбинации от кодове
 • лесна за монтаж при съществуваща инсталация, само 2 проводника са необходими за свързване на приемника с цифровата клавиатура
 • може да бъде инсталирана на метална колонка чрез специален адаптор
Pupilla Фотоклетки Pupilla
 • 24 V ac/dc синхронизирана двойка фотоклетки з външен монтаж
 • въртящи се на 180 градуса
 • възможно синхронизиране на до 4 двойки фотоклетки
Pupilla B Фотоклетки Pupilla.B
 • двойка фотоклетки за външен монтаж, въртящи се на 220 градуса
 • соларен панел за зареждане батерията на предавателя
 • наличие на светодиод за диагностична функция
FTC Фотоклетки FTC.S
 • захранване 24 V ac/dc
 • за повърхностен синхронизиран монтаж
 • възможно синхронизиране на до 4 двойки фотоклетки
Lamp Мигаща лампа LAMP
 • захранване  230 Vac
Lamp Мигаща лампа LAMP24C
 • захранване  24 Vdc
Lamp Мигаща лампа LAMPI
 • захранване  230 Vac
 • вградена антена
Lamp Мигаща лампа LAMPI24C
 • захранване  24 Vdc
 • вградена антена
Lamp Мигаща лампа LAMPI.LED
 • светодиодна
 • захранване  230 Vac
 • вградена антена
Lamp Сигнална лампа LAMPI24.LED
 • светодиодна
 • захранване  24 Vdc
 • вградена антена
RR Приемник RR.1WIV/RR.2WIV
 • приемник на ролинг код
 • подходящ за предаватели на ролинг код
 • едноканален или двуканален
 • капацитет на паметта 512 кода
RR2 Приемник RR.1WBV/RR.2WBV
 • приемник на ролинг код
 • в пластмасова кутия с клеми
 • подходящ за предаватели на ролинг код
 • едноканален или двуканален
 • капацитет на паметта 512 кода
IPB Бутон IPB.NO
 • 2 бутона
 • нормално отворен/нормално отворен
IPB Бутон IPB.NC
 • 2 бутона
 • нормално отворен/нормално затворен
Tokey Селекторен ключ Tokey/Tokey.E
 • селекторен ключ за външен монтаж
 • европейски размер на ключа

За по-подробна информация, моля отворете каталога на Beninca от меню "Инструкции и каталози"

Нашите продукти

С престоя си в нашия сайт, вие се съгласявате да използвате бисквитки. Съгласен съм Научете повече