През пролетта на 2023-та година бяха приети нови правила на ЕС за намаляване на консумацията на енергия от електрическите уреди, когато са в режим на готовност. Ревизираните правила въвеждат редица изменения в регламента за екодизайн от 2008 год. относно режим на готовност, режим на изключване и мрежов режим на готовност, последно актуализиран през 2013 г., след обширни консултации и контрол от страна на Европейския парламент. Промените отчитат технологичното и пазарно развитие през последните години и разширяват обхвата на правилата.

Новият регламент влиза в сила от 9 май 2025 год., след която дата всички електрически уреди на територията на ЕС ще трябва задължително да са съобразени с него.

Вследствие на намаленото потребление на електроенергия от продуктите, когато са в режим на ниска мощност, Комисията изчислява, че до 2030 год. ще бъдат генерирани годишни икономии на енергия от 4 TWh – тази сума е почти двойно по-голяма от годишната консумация на Малта и означава годишно спестяване на CO2 от 1,36 милиона тона CO2 еквивалент. Това също ще бъде от полза за потребителите чрез намаляване на техните сметки, като общите спестявания за потребителите се оценяват на 530 милиона евро годишно до 2030 г.

Още през 2007 год. Beninca започва разработването на системата ESA BASIC , която осигури ниска консумация на съществуващи автоматизации чрез изключване на периферните системи, когато са в режим на готовност. Разработена е и първата продуктова гама, интегрираща ESA SYSTEM.

Системата ESA (Energy Saving Automatic) е разработена, за да намали консумацията на енергия от автоматизациите, когато са в режим на готовност.

Предлага се в две версии:

> ИНТЕГРИРАНA: в нашите най-съвременни 24Vdc захранващи системи;

> САМОСТОЯТЕЛНА: аксесоарът ESA BASIC, който може да се прилага както към 230VAC, така и към 24VDC автоматизации.

Пример: 5-метрова плъзгаща се врата, задвижена от BULL624ESA (пълна маневра за около 60 секунди), при средно 20 маневри на ден, настройка на TCA=10 секунди, активиране на логиката на ESA води до ГОДИШНИ СПЕСТЯВАНИЯ от 161 kW.

BENINCA не спира с иновациите си и настоящата гама от автоматики за портали и гаражни врати включва две енергоспестяващи решения: Технология ESA+ и използване на електронно импулсно захранване, които напълно отговарят на новия регламент.

ТЕХНОЛОГИЯ ESA+

Тази система позволява на автоматизацията да пести енергия, намалявайки консумацията, когато двигателят е в режим на готовност (stand-by).

Системата се предлага в повече от 16 модела за автоматика на жилищни и нежилищни сгради, гарантиращи стойности на поглъщане в режим на готовност под 0,8 W, в съответствие с европейските разпоредби.

ЕЛЕКТРОННИ ИМПУЛСНИ ЗАХРАНВАНИЯ

Използването на електронни импулсни захранващи системи вместо традиционно линейно захранване (напр. трансформатор) води до спестяване на енергия с по-голяма ефективност и по-малко разсейване на мощност, повечето от която е топлинна, когато автоматизацията е в режим на готовност. Нещо повече, благодарение на интелигентното управление на свързаните периферни устройства и мощността от електрическата мрежа, това решение защитава  автоматиката, като удължава живота на електронните компоненти и по-добре управлява работата на двигателя.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.