Електроника и аксесоари

Beninca предлага голям избор от електронни контролни блокове и системи, оборудвани с различни екстри, даващи възможност за лесен монтаж и интуитивно управление.

Предлаганата от нас електроника включва различни централи, приемници, дистанционни управления и бутони, цифрови клавиатури за охранителни системи, четци за карти, фотоклетки, сигнални лампи, селекторни ключове и др.

Сред най-иновативните решения са 4-каналните приемници с радиоконтрол за управление на автоматични системи през мобилния ви телефон (посредством обаждане или SMS), както и соларните системи, които ви правят независими от капризите на електрозахранването.

Наскоро Beninca представи ново поколение дистанционни управления от фамилията TO.GO.

Новите модели дистанционни имат доста иновационни изменения. С цел подобряване нивото на сигурност на дистанционното управление, Beninca разработи ново ARC (advanced rolling code) кодиране, което представлява еволюция на ролинг кода. ARC е по-съвършено ролинг код кодиране благодарение на дължината на предавания код (128 бита, срещу 64 на настоящите предаватели) и гарантира абсолютно ниво на безопасност. Новото кодиране прави предавателя TO.GO невъзможен за клониране и го превръща в ключов елемент от контрола на достъпа.

Променен е размерът на дистанционните и на бутоните, като се набляга на ергономичността на новите дистанционни.

Както и до сега, черната версия е за дистанционни с променлив код, бялата за дистанционни с фиксиран код.

 

Електронни контролни блокове и системи

Електронен контролен блок BRAINY

 • Блок за управление за 1 или 2 мотора, идеален за двукрили или за плъзгащи врати
 • Лесен за монтаж, благодарение на вградения дисплей
 • Определен брой работни логики
 • Отделни входове за свързване на енкодера към всеки мотор
 • Самоконфигуриране на работни параметри при мотори, оборудвани с енкодери
 • Оборудван е и с вграден 433.92 MHz радиоприемник с 64 кода (програмируем или ролинг код)
 • Електронна настройка на момента и времената за работа на всеки мотор
 • Отделни входове на крайни изключватели за отваряне и затваряне на всеки мотор
 • Отделни функции за забавяне при отваряне и затваряне на всеки мотор
 • Изваждаеми клемни редове
 • Вход за чувствителен ръб тип 8К2
 • Може да бъде използван също и при хидравлични двигатели
 • Възможност за визуализиране точният брой на извършени маневри
 • Парола за достъп при програмиране

 

 

Електронен блок за управление HEADY

 • Блок за управление за 1 или 2 мотора, идеален за двукрили врати
 • Лесен за монтаж, благодарение на вградения дисплей
 • Определен брой работни логики
 • Електронна настройка момента на мотора
 • Изваждаеми клемни редове
 • Оборудван е и с вграден 433.92 HMz радиоприемник с 64 кода (програмируем или ролинг код)
 • Фиксирана функция за забавяне при отваряне и затваряне
 • Програмируем вход за фотоклетки за изключване на функцията по време на отварянето
 • Предварителна настройка за допълнителна карта за серийни управления
 • Вход за пешеходна врата
 • Изход за лампа на 24 Vac, която сигнализира при отворена врата
 • Изходът за втори радиоканал позволява да бъдат управлявани други автоматики
 • Може да бъде използван също и при хидравлични двигатели
 • Възмжност за визуализиране на действителния брой маневри
 • Парола за достъп при програмиране

 

 

Контролен блок MATRIX

 • Блок за управление за 1 двигател, идеален за плъзгащи врати
 • Лесен за монтаж, благодарение на вградения дисплей
 • Многобройни работни логики
 • Електронно регулиране на момента при отваряне и затваряне
 • Забавяне на хода при отваряне и затваряне
 • Електронно спиране, което гарантира точно спиране даже и при тежки врати
 • Щепселни клеми
 • Вграден радиоприемник на 433.92 MHz, капацитета на паметта му е до 64 кода (постоянен или ролинг код)
 • Входове за крайни изключватели за отворено и затворено положение
 • Вход за програмируем таймер за управление на централизирани затваряния
 • Вход за чувствителен ръб тип 8К2
 • Брояч на цикли

 

 

 

Блок за управление CORE

 • Блок за управление за 1 мотор, идеален за плъзгащи или сгъваеми врати за хидравлични двигатели
 • Електронна настройка на момента на 4 степени
 • Опростени диагностики, благодарение на светодиодите, които показват положението на входовете
 • Автоматични и полуавтоматични работни логики
 • Изваждаеми клемни редове
 • Оборудван е и с вграден 433.92 MHz радиоприемник с памет за 64 кода (програмируем или ролинг код)
 • Входове за крайни изключватели за отворено и затворено положение
 • Програмируем вход за режим степ-бай-степ или за отваряне
 • Снабден с кутия SB

 

 

 

Електронен контролен блок DREAMY

 • монофазен
 • контролен блок за 1 мотор, идеален за двигатели за ролетни прегради или хидравлични мотори
 • вграден радиоприемник с памет до 14 кода (фиксиран/скачащ код)
 • автоматични/полуавтоматични функции
 • входове за бутони степ бай степ и фотоклетка
 • фиксирани клемореди
 • регулиране на работното време и автоматично затваряне
 • изход за управление на сервизна светлина

 

 

 

 

Електронен контролен блок THINK

 • Блок за управление за 1 двигател на 230/400 Vac, идеален за промишлени, секционни или плъзгащи врати и за плъзгащи врати, предназначени за интензивна употреба
 • Лесен за монтаж, благодарение на вградения дисплей
 • Устройство за безопасност срещу удар, благодарение на новаторска електронна муфа
 • Многобройни работни логики
 • Щепселни клеми
 • Подготвен за поставяне на радиоприемник на куплунг
 • Входове за крайни изключватели за отворено и затворено положение
 • Вход за чувствителен ръб тип 8К2
 • Вход за пешеходно отваряне
 • Брояч на цикли

 

 

 

 

Контролен блок THINK.P

 • Блок за управление за 1 двигател на 230/400 Vac, идеален за промишлени, секционни или плъзгащи врати и за плъзгащи врати, предназначени за интензивна употреба
 • Лесен за монтаж, благодарение на вградения дисплей
 • Устройство за безопасност срещу удар, благодарение на новаторска електронна муфа
 • Многобройни работни логики
 • Щепселни клеми
 • Подготвен за поставяне на радиоприемник на куплунг
 • Входове за крайни изключватели за отворено и затворено положение
 • Вход за чувствителен ръб тип 8К2
 • Вход за пешеходно отваряне
 • Брояч на цикли
 • Вградени бутони за отваряне, затваряне и стоп

 

 

 

Блок за управление THINK.I

 • Блок за управление за 1 двигател на 230/400 Vac, идеален за промишлени, секционни или плъзгащи врати и за плъзгащи врати, предназначени за интензивна употреба
 • Лесен за монтаж, благодарение на вградения дисплей
 • Устройство за безопасност срещу удар, благодарение на новаторска електронна муфа
 • Многобройни работни логики
 • Щепселни клеми
 • Подготвен за поставяне на радиоприемник на куплунг
 • Входове за крайни изключватели за отворено и затворено положение
 • Вход за чувствителен ръб тип 8К2
 • Вход за пешеходно отваряне
 • Брояч на цикли
 • Бутони за отваряне, затваряне и стоп със самозадържане и триполюсен кюч за блокиране на вратата, които са вградени в блока за управление
 • Кутия подходяща за използване при промишлени условия; степен на защита IP65

 

 

 

Електронен контролен блок START

 • Блок за управление за 1 двигател на 230/400 Vac, идеален за промишлени секционни или плъзгащи врати и за плъзгащи врати, предназначени за интензивна употреба
 • Функция „непрекъснато натискане“
 • Неизваждаеми клемореди
 • Входове за крайни изключватели за отворено и затворено положение
 • Вход за бутон за аварийно спиране
 • Бутони за отваряне и затваряне, вградени в блока за управление
 • Изход за свързване на мигаща лампа
 • Възможност за свързване на допълнителен кондензатор за повишаване мощността при стартиране на мотора

 

 

 

 

Контролен блок BRAINY24

 • 24 Vdc блок за управление за 1 или 2 мотора, идеален за двукрили или плъзгащи портали
 • Лесен за монтаж, благодарение за вградения дисплей
 • Функция предпазваща от удар с амперметричен датчик
 • Определен брой работни логики
 • Самонастройка на работни параметри
 • Отделни функции за забавяне при отваряне и затваряне на всеки мотор
 • Изваждаеми клемни редове
 • Оборудван е и с вграден 433.92 MHz радиоприемник с 64 кода (програмируем или ролинг код)
 • Изход за управление на електрическа ключалка на 12 Vac/dc
 • Входове за свързване на енкодера или на крайни изключватели за отворено и затворено положение за всеки мотор
 • Входове за бутони за режими степ-бай-степ, пешеходен и стоп
 • Вход за чувствителен ръб тип 8К2
 • Предварителна настройка за допълнителна карта за серийни управления
 • Възможност за визуализиране на действителния брой маневри
 • Парола за достъп при програмиране
 • Може да работи със соларен комплект KSUN

 

 

Контролен блок HEADY24

 • 24 Vdc блок за управление за 1 или 2 мотора, идеален за двукрили врати. Да се използва за мотори на 24 V от сериите BOB2124, BOB3024, BILL24
 • Лесен за монтаж, благодарение за вградения дисплей
 • Функция предпазваща от удар с амперметричен датчик
 • Лесно работещи логики и работни параметри
 • Самонастройка на работни параметри
 • Забавяне на хода при отваряне и затваряне
 • Изваждаеми клемни редове
 • Оборудван е и с вграден 433.92 MHz радиоприемник с 64 кода (програмируем или ролинг код)
 • Входове за свързване на енкодера или на крайни изключватели за отворено и затворено положение за всеки мотор
 • Входове за бутони за режими степ-бай-степ, пешеходен и стоп
 • Предварителна настройка за допълнителна карта за серийни управления
 • Възможност за визуализиране броя на извършените маневри
 • Парола за достъп при програмиране
 • Може да работи със соларен комплект KSUN

 

 

Контролен блок DILL

 • Използва се за управление на 1 мотор с мощност не повече от
  1500W.
 • Oборудван с един вграден радио модул за приемане на сигнали от
  дистанционни с постоянен или ролинг код на честота 433.92 MHz
 • Възможно е да бъдат запомнени до 64 бр. дистанциони с ролинг кода
 • Двата типа кодиране не може да бъдат запомнени едновременно. Първото запомнено
  дистанционно определя вида и на останалите дистанционни, които могат да бъдат
  запомнени.

 

 

 

Електронен контролен блок LOGICA24.RI

 • Блок за управлени за тубуларни или ролетни двигатели на 24 Vdc
 • Амперметрична система против препятствие
 • Автоматични и полуавтоматични функции
 • Опростена диагностика, благодарение на светодиодите, които указват състоянието на входовете
 • Електронно регулиране скоростта и момента на мотора
 • Мек старт и функции за забавяне на хода
 • Щепселни клеми
 • Вграден радиоприемник на 433.92 MHz с капацитет на паметта до 64 кода (постоянен или ролинг код)
 • Входове за крайни изключватели за отворено и затворено положение
 • Входове за бутони степ-бай-степ, отвори, затвори и стоп
 • Вход за чувствителен ръб 8К2
 • Вход за фотоклетки, действащ при затваряне

 

 

 

Блок за управление DA.S04

 • Блок за управление за антипаркинг устройства от типа VE.SOR
 • Захранване на мотор на 24 Vdc
 • Куплунг за платка за захранване на батерии тип DA.RB
 • Възможност за управляване на до 4 бр. VE.SOR
 • Вход степ-бай-степ

 

 

 

 

 

 

 

Система CALL

 • 4-канален приемник за управляване на автоматични системи чрез мобилен телефон (SMS или обаждане) с радиоконтрол
 • Може да управлява различни видове системи като алармени системи, градинско напояване и др.
 • Системата работи с въвеждане на определен GSM номер на клиент, запомнен в паметта на SIM-картата на приемника. По този начин всеки ползвател ще бъде в състояние да управлява всички функции за които е допуснат
 • Свързването на броя на възможните потребители, настройките, асоциирани към телефонните номера (запазване/изтриване/редактиране на настройките) и запазване на ролинг код дистанционните може да бъде извършено без да имате достъп до блока за управление и не изисква наблюдаването на двигателя тъй като може да бъде направено чрез мобилен телефон
 • CALL позволява да бъде добавена функция, която може да бъде активирана с прекъснато повикване без разход към един от четирите канала. Така активирането на управление от клиента става без стойност (например отваряне на портала, включване на светодиодите, алармената система)
 • Вграденият дисплей позволява да се индивидуализира работата на всяко реле: моностабилна, бистабилна или зададена до 600 секунди
 • Ако алармената система е присъединена към един от четирите канала, CALL може да извести един предварително избран ползвател при нейното задействане
 • Алармената система може да бъде деактивирана от ползвател, който е оторизиран с достъп до тази функция през мобилен телефон
 • Входът за буферна батерия на 12 Vdc (опция) с вграденото управление за захранването гарантира работа на приемника даже ако основното захранване бъде прекъснато

 

 

 

Програмираща система ADVANTOUCH

 • Програматор със сензорен екран, който е напълно обновен по отношение на функциите, които позволяват максимално опростено управление на сложни системи чрез опростено управление на списъка с приемници или предаватели.
 • ADVANTOUCH също така позволява лесно програмиране на параметри и логически елементи на блоковете за управление, както и бързо актуализиране на софтуера на тези блокове.
 • Представлява незаменим инструмент, най-вече поради самостоятелната му употреба, благодарение на вътрешната памет, която не изисква използването на персонален компютър.

 

 

 

 

 

Соларна система SUN SYSTEM

 • система SUN е перфектно решение за монтаж на автоматични механизми на места, където няма постоянно захранване 220V и спестява средства за изграждане на конструкции или захранваща линия
 • панел с екран позволява на двигателите да следят няколко важни параметъра като се имат предвид исторически данни и статистика през цялото време: текущи стойности на напрежението на батериите и соларния панел; текущи стойности на напрежението подавано от соларния панел и батериите; брой на дните, в които системата е била използвана; средна стойност на зарядния ток на батериите въведена в данните за консумация; съобщения за грешка, отнасящи се до случаи с презареждане на батериите; потвърждаване на състоянието за зареждане на батериите
 • към блока за управление могат да бъдат свързани до 3 соларни панела
 • могат да бъдат използвани батерии с променлив капацитет (7-50 Ah)
 • системата се контролира от блок за управление SUNNY; SUNNY изключва блока за управление на автоматиката когато тя не се използва, за да пести енергия и я включва само при получаване на сигнал или команда за задействане от бутон; благодарение на по-ниската консумация на платката при режим на изчакване системата е в състояние да осигури няколко маневри дори и в часовете на деня или в периоди, когато слънчевото греене е по-слабо
 • отделните компоненти на системата могат да бъдат доставени отделно

 

 

Предаватели

 

 Предаватели To.Go

 

 • 2/4-канален предавател с ARC кодиране.
 • Това е новото кодиране Advanced Rolling Code /Разширен ролинг код/, който благодарение на дължината на предавания код гарантира абсолютно ниво на сигурност. Сигурността и изключителният характер на кодирането правят TO.GO уникален и незаменим предавател за отваряне на системите BENINCA’
 • Предлага се и във версия с двойно кодиране (ARC и ролинг код) разпознаваема от зелените бутони. (TO.GO2VA / 4VA)

 

 

 

 

Предаватели HAPPY.VA

 

 • 2/4-канален предавател с ARC кодиране.
 • Това е новото кодиране Advanced Rolling Code /Разширен ролинг код/, който благодарение на дължината на предавания код гарантира абсолютно ниво на сигурност. Сигурността и изключителният характер на кодирането правят Happy уникален и незаменим предавател за отваряне на системите BENINCA’
 • Предлага се и във версия с двойно кодиране (ARC и ролинг код). (Happy.2VA / 4VA)

 

 

 

Предаватели HAPPY.AK

 

 • 2/4-канален предавател с ARC кодиране поддържащ и фиксиран код..
 • Това е новото кодиране Advanced Rolling Code /Разширен ролинг код/, който благодарение на дължината на предавания код гарантира абсолютно ниво на сигурност. Сигурността и изключителният характер на кодирането правят Happy уникален и незаменим предавател за отваряне на системите BENINCA’
 • Поддържа ARC и фиксиран код). (Happy.2АК / 4АК)

 

 

 

Предаватели IRI.TX4VA

 

 • Предаватели рол код 433,92MHz с 4 канала с код ARC или HCS (с конфигуриране).
 • Кодирането ARC, представлява еволюцията на актуалния rolling code. Кодирането ADVANCED ROLLING CODE, благодарение на дължината на предадения код (128bit спрямо 64 на настоящия), гарантира максималната сигурност срещу клониране.
 • При предавателите с двойно кодиране, е възможно да се използва кодирането ARC като изключително, да се премине на изключително кодиране Rolling Code или да се използва предавателя с двата вида (смесено кодиране). В тези видео инструкции се обяснява, по какъв начин се извършва това.

 

 

 

Предаватели IRI.TX4AK

 

 • Предавател с 4 канала  Advanced Rolling Code и Фиксиран Код .
 • Кодирането ARC, представлява еволюцията на актуалния rolling code. Кодирането ADVANCED ROLLING CODE, благодарение на дължината на предадения код (128bit спрямо 64 на настоящия), гарантира максималната сигурност срещу клониране.
 • Предавателите с кодиране ARC и с фиксиран код, могат да бъдат използвани, както в инсталации с изключително кодиране ARC, както и предавателите от серия TO.GOA, така и нови инсталации или съществуващи, където са налични предаватели с фиксиран код или код, подлежащ на програмиране.

 

 

 

Бутон/дистационно управление Apple

 • безжичен бутон за управление на автоматика
 • бутонът става предавател когато бъде изваден от стойката му
 • кодова система на 433.92 MHz, изключително надеждна, с над 18 милиарда комбинации
 • над 100 метра задействане при пряка видимост
 • 2 или 4 канала за управление на различни видове автоматика или лампи
 • съвместим с всички предаватели с ролинг код на 433.92 MHz

 

 

Аксесоари

 

 

Четец за карти BE.PROXY

 • четец за транспондерни устройства за външен монтаж
 • разстояние за четене 2-5 см

 

 

 

 

Приемник BE.READ

 • двуканален приемник за четец BE.PROXY с два релейни изхода
 • синхронизиран или дву-стабилен начин на работа
 • капацитет на паметта 250 карти

 

 

 

 

Транспондерни устройства TEO/TEO CARD

 • във вид на карта или ключодържател
 • предназначени за четец BE.PROXY

 

 

 

 

 

 

Цифрова клавиатура BE.TOUCH

 • елегантен дизайн
 • LED осветяване
 • захранване от батерия – издържа минимум 4 години при 10 набирания на ден
 • максимален брой на запаметени кодове до 254 бр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифрова клавиатура BE.PLAY

 • елегантен дизайн
 • осветена отвътре клавиатура за лесна употреба в тъмното
 • щампован алуминиев корпус против вандалски действия, степен на защита IP 54
 • безопасна и надеждна благодарение на голям брой възможни комбинации от кодове
 • лесна за монтаж при съществуваща инсталация, само 2 проводника са необходими за свързване на приемника с цифровата клавиатура
 • може да бъде инсталирана на метална колонка чрез специален адаптор

 

 

 

 

 

 

 

Фотоклетки Pupilla

 • 24 V ac/dc синхронизирана двойка фотоклетки з външен монтаж
 • въртящи се на 180 градуса
 • възможно синхронизиране на до 4 двойки фотоклетки

 

 

 

 

 

Фотоклетки Pupilla.B

 • двойка фотоклетки за външен монтаж, въртящи се на 220 градуса
 • соларен панел за зареждане батерията на предавателя
 • наличие на светодиод за диагностична функция

 

 

 

 

Фотоклетки KREX

 • Компактна фотоклетка с двойна леща, оборудвана с рефлектор, 24÷240 Vac/dc захранване

 

 

 

 

 

 

 

Фотоклетки FTC.S

 • захранване 24 V ac/dc
 • за повърхностен синхронизиран монтаж
 • възможно синхронизиране на до 4 двойки фотоклетки

 

 

Мигаща лампа Lamp Star

 • светодиодна
 • захранване 12 ÷ 250 Vac / dc
 • вградена антена

 

 

 

 

 

 

 

IRI.LAMP

 • IRI.LAMP е най-необичайната мигаща лампа на пазара. Универсална е за захранващи напрежения от 20 до 255 V.
 • Само 1 W максимална консумация на енергия, вградена антена и функция стандартно мигане. Може, обаче, да я инсталирате и в централи, които вече са оборудвани с тази функция.
 • Бърз и лесен монтаж.

 

 

 

 

 

Приемник ONE2.WI

 • Универсален приемник, 433.92 MHz, двуканален, с куплунг. Работи с три различни вида кодиране – ролинг код, постоянен код и разширен ролинг код (ARC)
 • Разпознава кодирането след първото предаване на данни от предавателя.

 

 

 

 

 

 

Приемник ONE2.WB

 • Универсален приемник, 433.92 MHz, двуканален, в корпус. Работи с три различни вида кодиране – ролинг код, постоянен код и разширен ролинг код (ARC
 • Разпознава кодирането след първото предаване на данни от предавателя.

 

 

 

 

 

 

Приемник ONE4.WB

 • Приемник ONE, 4 канала, с широк спектър захранване 115-230 Vac, който управлява тройно кодиране, Advanced Rolling код, ролинг код и фиксиран код. Новото ARC кодиране, Advanced Rolling код, е едно от най-важните нововъведения на 2016 г. и позволява да се получи, благодарение на дължината на предадения код, 128 бита, абсолютно ниво на безопасност.

 

 

 

 

 

Приемник ONE2.WO

 • Новият 2-канален приемник с 433.92 Mhz с троен код, Advanced Rolling Code, Rolling Code и програмируем код в новата външна кутия (IP54). Запознаване с кодирането след първото предаване с предавателя. Подобно на другите приемници в серията ONE, той може да съхранява до 512 радиоуправления и е съвместим с програмиста ADVANTOUCH. Безопасност и напълно обновена естетика, която позволява максимална интеграция във всяка жизнена среда

 

 

 

 

 

Антена AWO

 • Антена с честота 433,92 Mhz, която позволява разширяване радиообхвата на инсталацията, гарантирайки перфектно функциониране в случаи, където се търси по-голямо покритие на дистанционните радиопредаватели. Еволюция на предходната AW, новата антена се характеризира с модерна външна кутия (IP54) , позволяваща перфектна интеграция с жилищната среда.

 

 

 

 

 

 

Бутон IPB.NO

 • 2 бутона
 • нормално отворен/нормално отворен

 

 

 

 

 

 

Бутон IPB.NC

 • 2 бутона
 • нормално отворен/нормално затворен

 

 

 

 

 

 

 

Селекторен ключ Tokey/Tokey.E

 • селекторен ключ за външен монтаж
 • европейски размер на ключа

 

 

 

 

 

 

Безжичен метал-детектор Commersial

Магнитно поле и радарно откриване

Бърз и лесен монтаж

Компактен профил – 28 mm височина x 220 mm диаметър (IP68)

10600 mA батерия, осигуряваща до 6 години живот на батерията (в зависимост от употребата)

128 битово криптиране с висока сигурност

Обхват 50 метра

Изработена от удароустойчива пластмаса (статично натоварване до 10 тона)

 

Безжичен метал-детектор Commersial In-ground за вграждане

Двойна сензорна технология. (само EL00IG-RAD)

Вграждане – 55 мм под земята

Диаметър 89 mm (2,1 x 3,5 инча)

14500 mA батерия (включена)

6-10 години живот на батерията (в зависимост от режима)

Горен достъп за смяна на батерията

 

 

 

Безжичен метал-детектор Domestic за домашна употреба

Бърз и лесен монтаж

Малък компактен дизайн (120 mm x 120 mm x 30 мм височина) (4,7” x 1,1”)

Капацитет на статичен товар 2500 кг (5500 Ibs)

Използва стандартни 1,5 V AA литиеви батерии (включени)

Осигурява до 3-4 години живот на батерията

128-битово криптиране с висока сигурност

Обхват до 50 метра

 

 

 

За по-подробна информация, моля отворете каталога на Beninca от меню „Каталози„.